cai dat plugin wordpress

Cách cài đặt plugin wordpress – hướng dẫn từng bước
SEO - Marketing, Website - Blog

Cách cài đặt plugin wordpress – hướng dẫn từng bước

WordPress là một Hệ thống Quản lý Nội dung (CMS) mã nguồn mở. Nó cung cấp một cách để cấu trúc, quản lý và xuất bản trang web ngay cả khi bạn không biết HTML. Và để tạo một website wordpress thân thiện người dùng, có nhiều tính năng hữu ích thì bạn phải dựa vào kho plugin đồ sộ của wordpress. Nó có thể giúp bạn tạo biểu mẫu liên hệ, giỏ hàng, tối ưu seo,... Bài viết này sẽ giúp bạn biết cách cài đặt plugin wordpress, nó đơn giản thôi những đối với những bạn mới đây có lẽ cũng là một điều cần phải học. Trước khi bạn bắt đầu Nếu bạn đang sử dụng WordPress.com, thì bạn không thể thêm plugin được. Rất nhiều không thể nhìn thấy menu plugin trong bảng điều khiển WordPress của họ. Đó là bởi vì bạn đang sử dụng WordPress.com. Bạn không thể cài đặt các plugin trên WordPress.com trừ khi bạn...