tích xanh instagram

Cách xác minh trên Instagram để có biểu tượng tích xanh
Mạng Xã Hội

Cách xác minh trên Instagram để có biểu tượng tích xanh

Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết các bước để đăng ký xác minh Instagram và phần khó hơn là cung cấp một số mẹo để giúp bạn đủ điều kiện đạt được tích xanh này. Xác minh Instagram có nghĩa là gì? Xác minh Instagram là cách bạn chứng minh rằng tài khoản Instagram của bạn thực sự là của một nhân vật nổi tiếng của công chúng, người nổi tiếng hoặc có thương hiệu. Bạn có thể đã thấy biểu tượng tích xanh ở nhiều tảng mạng xã hội khác. Như với Twitter, Facebook, Tinder, các dấu kiểm nhỏ màu xanh nhằm thể hiện nền tảng đã xác nhận tài khoản được đề cập là đáng tin cậy hoặc đúng là người đang được tìm kiếm. Những huy hiệu này được thiết kế để làm cho tài khoản được nổi bật, để người dùng Instagram có thể chắc chắn rằng họ đang theo dõi đúng người hoặc thương hiệu. Chúng dễ phá...