Thẻ: cải thiện tỉ lệ thoát

Tỷ lệ thoát là gì? Cách cải thiện tỉ lệ thoát “bounce rate”
SEO - Marketing

Tỷ lệ thoát là gì? Cách cải thiện tỉ lệ thoát “bounce rate”

Tỷ lệ thoát "bounce rate" là một trong những số liệu trang web quan trọng nhất. Tỷ lệ thoát có thể chỉ ra rằng website có vấn đề nghiêm trọng về trải nghiệm người dùng (UX) hoặc nội dung của bạn không đủ hấp dẫn. Mặt khác, đôi khi tỷ lệ thoát cao cho thấy rằng khách truy cập của bạn đã tìm thấy những gì họ cần, có nghĩa là nội dung của bạn thành công và họ không cần tìm kiếm thêm nữa. Tỷ lệ thoát (bounce rate) là gì? Trong Google Analytics, chỉ số 'bounce rate' được tính khi khách truy cập vào một trang web và thoát ra mà không xem trang thứ hai trên website của bạn. Tỷ lệ thoát "bounce rate" được tính bằng cách lấy số lượt truy cập vào website nhưng thoát ra chứ không qua trang thứ 2 chia cho tổng số lượt hay phiên truy cập vào website của bạn. ví dụ: nếu 100 khách truy cập vào ...