dừng cập nhật tự động

Cách dừng cập nhật tự động trên Windows 10
Mạng Máy Tính, Tin Công Nghệ

Cách dừng cập nhật tự động trên Windows 10

Bạn có muốn dừng cập nhật tự động Windows 10 không? Nếu vậy, trong hướng dẫn này, chúng tôi chia sẻ ba cách để ngăn chặn hành động này và cho phép bạn quyết định thời điểm cài đặt chúng. Trên Windows 10, khi có các bản cập nhật chất lượng mới, chúng sẽ tự động tải xuống và cài đặt trên máy tính của bạn. Mặc dù cách tiếp cận tự động đảm bảo rằng mọi thiết bị đều nhận được các bản cập nhật bảo mật để vá các lỗ hổng và hiệu suất cũng như cải tiến độ ổn định, nhưng đây là một trong những tính năng gây tranh cãi nhất. Thông thường, lý do lớn nhất là các bản cập nhật được biết là chứa các lỗi có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trải nghiệm và chúng yêu cầu khởi động lại để hoàn tất cài đặt có thể làm gián đoạn quy trình làm việc hiện tại. Nếu bạn luôn nhận thấy sự cố do kết quả trực tiếp ...