google pay

Google Pay: quyền riêng tư và tài chính của bạn có đang bị theo dõi
Tin Công Nghệ

Google Pay: quyền riêng tư và tài chính của bạn có đang bị theo dõi

Khi Google cho biết một số tính năng theo dõi gây tranh cãi của họ hoàn toàn do khách hạng tự "chọn tham gia", bạn có nhận ra rằng bạn đã thực sự đồng ý để họ theo dõi bạn không? Ví dụ: ứng dụng Google Pay mới của Google. Google đang khuyến khích mọi người dùng thử và cho phép Google Pay giám sát tài chính và việc mua hàng của bạn để đổi lấy các ưu đãi dành riêng, trong thời gian dùng thử ba tháng. Ví dụ: nếu Google biết bạn ăn ở Burger King, nó cho biết nó có thể khiến bạn gặp những ưu đãi cụ thể của BK; trái ngược với những giao dịch nhà hàng chung chung trong khu vực của bạn. Nhưng nó biết rằng mọi người đang cảnh giác về việc cấp cho Google một giấy phép khác để theo dõi mọi chuyển động của họ, như cách nó đã làm với Maps, xem YouTube, tìm kiếm và những thứ tương tự. Nó đã...