Thẻ: nhúng tệp pdf

Cách nhúng tệp PDF vào WordPress (Có và không plugin)
Website - Blog

Cách nhúng tệp PDF vào WordPress (Có và không plugin)

Bạn có thể cần nhúng tệp PDF vào wordpress của mình trong nhiều tình huống như: cung cấp cho độc giả một bản sao tải xuống miễn phí; chia sẻ một thiết kế ở định dạng PDF như catalogue, tài liệu hướng dẫn, báo cáo tài chính,... Nhưng có một vấn đề là WordPress cho phép bạn nhúng âm thanh, video và tất nhiên là cả hình ảnh, nhưng không thể nhúng file PDF vào wordpress của bạn. Tính năng này không có sẵn cho đến nay, có thể nó sẽ được thêm vào trong tương lai. Trong trường hợp bạn muốn thêm tệp PDF, bạn có thể tải tệp lên bằng tùy chọn Thêm media, chèn tệp đó và liên kết đến tệp đó sẽ được thêm vào trang của bạn. Và khách truy cập của bạn có thể tải xuống hoặc xem tệp trong trình duyệt web bằng cách rời khỏi trang web của bạn. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn muốn nhúng file pdf vào ...