Google tắt tính năng yêu cầu lập chỉ mục của google search console

Google tạm thời vô hiệu hóa tính năng Yêu cầu lập chỉ mục của công cụ Kiểm tra URL.

Google tắt tính năng yêu cầu lập chỉ mục của google search console
Google tắt tính năng yêu cầu lập chỉ mục của google search console

Google đang tắt tính năng “Yêu cầu lập chỉ mục” của công cụ Kiểm tra URL trong Search Console. Mặc dù điều này là tạm thời, nhưng tính năng này sẽ bị vô hiệu hóa trong ít nhất một vài tuần.

Lí do Google tạm tắt tính năng “Yêu cầu lập chỉ mục” trong google search console là để thực hiện các thay đổi về thuật toán trong thời gian tới, công ty cho biết trong một thông báo:

Thông báo từ google webmasters về việc tắt tính năng yêu cầu lập chỉ mục:

Thông báo từ google webmasters về việc tắt tính năng yêu cầu lập chỉ mục
Thông báo từ google webmasters về việc tắt tính năng yêu cầu lập chỉ mục

Tính năng “Yêu cầu lập chỉ mục” là một phần của công cụ Kiểm tra URL trong Search Console. Nó có thể được sử dụng để yêu cầu googlebot thu thập dữ liệu các URL riêng lẻ.

Yêu cầu Lập chỉ mục được sử dụng phổ biến nhất khi chủ sở hữu trang web xuất bản một trang mới hoặc thực hiện các thay đổi đối với trang hiện có.

Nó giúp quá trình Google thêm nội dung mới vào chỉ mục tìm kiếm nhanh hơn. Ngay cả khi tính năng đang hoạt động, nó không hứa hẹn lập chỉ mục ngay lập tức. Trong một số trường hợp, Google có thể chọn hoàn toàn không lập chỉ mục nội dung.

Bạn không thể yêu cầu Google lập chỉ mục cho một trang mới được nữa
Bạn không thể yêu cầu Google lập chỉ mục cho một trang mới được nữa

Google đã từng tuyên bố trong trang trợ giúp Search Console:

“Requesting a crawl does not guarantee that inclusion will happen instantly or even at all. Our systems prioritize the fast inclusion of high quality, useful content.”

“Yêu cầu thu thập thông tin không đảm bảo rằng việc index sẽ xảy ra ngay lập tức hoặc bất kỳ điều gì khác. Hệ thống của chúng tôi ưu tiên đưa vào nhanh chóng nội dung hữu ích, chất lượng cao.”

Và bây giờ các chủ sở hữu trang web buột phải sống thiếu tính năng này trong một thời gian. Thậm chí google có thể thay đổi thuật toán và thay thế cả tính năng này.

Điều đó không có nghĩa là nội dung mới sẽ không được lập chỉ mục trong thời gian chờ đợi. Như Google đã nói trong tweet của mình, nó sẽ tiếp tục tìm và lập chỉ mục nội dung thông qua các phương pháp thông thường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tôi không phải là người máy *